O nas
Władze
Galeria
Organizujemy
Kontakt
Doł‘cz do nas!
Najbliższe imprezy

 

 

SUPER SPRINT

3 runda SZPAKW

 

 

 07.10.2018

Frączki

 

  


Sponsorzy
Województwo Warmińsko-Mazurskie
Warmiński Bank Spółdzielczy
Miasto Olsztyn
Powiat Olsztyński
Gmina Świątki
Gmina Jonkowo
Manor Hotel
Regeneracja Olsztyn

Aktualności

Szkolenie i egzamin AKW

Zarząd klubu informuje, że w dniu 24 marca 2018 roku w godz. 9:00 - 15:00 organizuje kurs na sędziego sportu samochodowego I i II klasy. Zajęcia odbywać się będą w Zespole Szkół Elektronicznych i Telekomunikacyjnych w Olsztynie, ul. Bałtycka 37A /sala audiowizualna/.
Kurs kończy się egzaminem i jest bezpłatny dla członków AKW, dla pozostałych osób 50,- zł. Każdy z uczestników szkolenia winien przygotować komplet dokumentów/www.pzm.pl/regulaminy/rajdy i przesłać  do dnia 22 marca 2018 roku na adres  szkolenieAKW@gmail.com).
  
Jednocześnie informujemy, że zamierzamy zorganizować kurs dla kandydatów na licencję kierowcy stopnia RN. Proszę o pisemne zgłoszenie z podaniem imienia i nazwiska, przynależności klubowej oraz danych kontaktowych (numer telefonu oraz adres e-mail), które należy przesłać na adres jw. Odpłatność za kurs i egzamin zgodnie z regulaminem GKSS PZM zatwierdzonym w dniu 9 stycznia 2018 roku. Rozpoczęcie szkolenia uzależniamy od ilości zgłoszeń, o czym poinformujemy w terminie późniejszym. 
 
Niniejszym przedstawiam plan szkolenia dla sędziów:
- Struktura władz w sportach motorowych w Polsce /PZM/ i na świecie/FIA/.
- Przepisy regulujące rozgrywanie imprez sportowych - KJS, RO, RSMP i inne .
- Prawa i obowiązki sędziego sportu samochodowego.
- Zasady sędziowania próby sportowej oraz odcinka specjalnego.
- Podstawowe druki i formularze obowiązujące w imprezach samochodowych.
- Badanie Kontrole i praca sędziego technicznego podczas trwania zawodów.
- Procedura wypadkowa i bezpieczeństwo w rajdzie. Co winna wiedzieć załoga a co sędzia?
- Udzielanie pierwszej pomocy.
- Zajęcia praktyczne: znaki rajdowe, ustawienie próby sportowej, odcinka specjalnego i tp.
- Zakończenie imprezy motorowej, rozdanie pucharów i nagród. Pochwalmy się swoimi wynikami.
- Podsumowanie zajęć-omówienie błędów.

Paweł Prokopowicz - Prezes AKW
 

<< Powrót
Odwiedziło nas osób
Edycja | Administracja